19 września 2018. imieniny: Konstancja, January
° I. Podstawa prawna
° II. Wprowadzenie
° III. Postanowienia ogólne
° IV. Model absolwenta szkoły
° OBSZARY ZADAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY
° POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
° ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOŁY
° POWINNOŚCI WYCHOWAWCY
° PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA, I i II ETAPU KSZTAŁCENIA
° ZASADY WSPÓŁPRACY
° ZADANIA RODZICÓW
° FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
° HARMONOGRAM STAŁYCH UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH
° HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH I WYCIECZEK W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
° WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
° SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU
° DZIAŁANIA SZKOŁY SŁUŻĄCE PRZECIWDZIAŁANIU SIĘ ZŁU, ZAGROŻENIOM I PATOLOGIOM
° METODY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO
° MONITORING I EWALUACJA
° TRADYCJE I OBYCZAJE PSP NR 2 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MOGIELNICY
Szkoła Podstawowa
w Mogielnicy
tel. +48 48 663-50-15
pspmogielnica@wp.pl
  

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY

 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

w Mogielnicy

na Rok Szkolny 2017 /2018
Jan Paweł II homilia do młodzieży

Poznań 3 czerwca 1997 r.

W wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” – ażeby poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim”, ale także i „dla drugich”. 

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA