23 listopada 2017. imieniny: Adela, Felicyta, Klemens
Szkoła Podstawowa
w Mogielnicy
tel. +48 48 663-50-15
pspmogielnica@wp.pl
  

MAPA SERWISU

WITAMY SERDECZNIE*

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

O SZKOLE

DYREKCJA

PRACOWNICY SZKOŁY

STATUT

    • PODSTAWA PRAWNA

    • POSTANOWIENIA OGÓLNE

    • CELE I ZADANIA SZKOŁY

        • ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

        • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

    • OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

    • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    • SPIS TREŚCI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

PROGRAM WYCHOWAWCZY

    • I. Podstawa prawna programu wychowawczego szkoły

    • II. Działalność wychowawcza

    • III. Narzędzia wychowawcze szkoły

    • IV. Cele i ich realizacja

        • 1.Kształtowanie postawy ucznia patrioty w znaczeniu ogólnym i regionalnym poprzez udział i organizację następujących uroczystości.

        • 2. Kształtowanie postawy ucznia znającego polską kulturę, literaturę, tradycję, dbającego o czystość języka ojczystego.

        • 3. Wycieczki i wyjazdy.

        • 4. Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

        • 5.Kształtowanie właściwej postawy wobec innych.

        • 6. Diagnozowanie osiągnięć uczniów.

        • 7. Lekcje i zajęcia koleżeńskie w ramach dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

        • 8. Zajęcia otwarte dla rodziców.

        • 9. Tematy szkoleniowe rady pedagogicznej

        • 10. Tradycje i obyczaje szkoły.

    • V. Wizja absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAMY NAUCZANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

    • język polski

    • matematyka

    • język angielski

        • klasy I - III

        • klasy IV - VI

    • historia

    • przyroda

        • I. CEL OCENY, OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE, III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

        •  ZASADY POPRAWIANIA OCEN, USTALENIA KOŃCOWE, VI. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DO WGLĄDU PRAC PISEMNYCH

        • NORMY WYMAGAŃ NA OCENY SZKOLNE

            • KLASA CZWARTA

            • KLASA PIĄTA

            • KLASA SZÓSTA

    • technika

    • plastyka

    • muzyka

    • informatyka

    • religia

    • wychowanie fizyczne

    • nauczanie zintegrowane

    • przedszkole

LISTA PODRĘCZNIKÓW

    • Klasa 0

    • Klasa III

    • Klasa V

    • Klasa VI

PODSTAWA PROGRAMOWA

RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLE

KOMPLEKS SPORTOWY

GALERIA*

PEDAGOG SZKOLNY

    • DRUKI DLA RODZICÓW

LOGOPEDA

    • PORADY DLA RODZICÓW

ŚWIETLICA SZKOLNA

STOŁÓWKA

    • JADŁOSPIS SZKOŁA

    • JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE

NASZE PRACE

KALENDARZ

ARCHIWUM

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA